Chateau du bois noir - Algemene voorwaarden " />

Algemene voorwaarden Château du Bois Noir

 

Het is verstandig deze "kleine lettertjes" aandachtig te lezen. Zowel u ("de gast") als Château du Bois Noir vinden hierin uw en onze rechten en plichten. Als u bij Château du Bois Noir een arrangement boekt of een kamer reserveert, bevestigt u met de hieronder afgedrukte voorwaarden akkoord te gaan.

 

1. Reserveren
1.1. U kunt uitsluitend via internet een kamer reserveren of een arrangement boeken. Deze manier van reserveren of boeken, is voor u en voor Château du Bois Noir bindend. Met het vastleggen via internet voor een reserveringsopdracht worden de "Algemene Voorwaarden" van kracht. De gast is hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen door hemzelf en alle medereizigers, voortvloeiend uit de reserveringsbevestiging.

 

2. Reservering en annulering van een kamer
De reservering
2.1. Iedere reservering wordt in principe door Château du Bois Noir bevestigd door middel van een reserveringsbevestiging. Château du Bois Noir kan uitsluitend de reservering bevestigen op basis van beschikbaarheid.
2.2. Bij de reservering dient u uw creditcard gegevens te vermelden in het reserveringsformulier, uitsluitend bedoeld als garantie van uw reservering. De creditcards die worden geaccepteerd zijn Visa, Euro/Mastercard, Carte Blue en Maestro. Château du Bois Noir behoudt zich het recht voor een pre-autorisatie op uw creditcard uit te voeren. Na de reservering, ontvangt u per omgaande een bevestiging. Er is geen aanbetaling vereist.
De annulering
2.3. Annuleringen dienen uitsluitend via het reserveringssysteem of per e-mail aan Château du Bois Noir te worden doorgegeven. Direct na ontvangst van de annulering zend Château du Bois Noir een annuleringsbevestiging.
2.4. Bij annulering of wijziging tot 8 dagen voor de aankomstdatum, worden geen kosten in rekening gebracht.
2.5. Bij annulering of wijziging daarna of indien u niet komt opdagen (no-show) wordt 100% van de eerste overnachting in rekening gebracht.
2.6. Indien u meer dan 1 nacht heeft gereserveerd en u vertrekt eerder dan in de reserveringsbevestiging staat vermeld, zal altijd 1 overnachting extra in rekening worden gebracht.
2.7. Op de dag van vertrek moet u (de gast) het gehele boekingsbedrag inclusief overige consumpties (drank, ontbijt en diner etc.) contant of met "Master Card" c.q. "Visa Card" betalen (pinautomaat is aanwezig).

 

3. Reserveringsaanvraag, betaling en annulering van een arrangement
De reserveringsaanvraag
3.1. Iedere reserveringsaanvraag wordt in principe door Château du Bois
Noir bevestigd door middel van een reserveringsbevestiging. Château du
Bois Noir kan uitsluitend de reservering bevestigen op basis van
beschikbaarheid. Mocht de door in u gevraagde periode het arrangement
niet beschikbaar zijn, dan zal Château du Bois Noir dit binnen 24 uur aan
u berichten met eventuele alternatieven.

De (aan)betaling
3.2. Binnen 3 werkdagen na ontvangst van deze reserveringsbevestiging voldoet u (de gast) de aanbetaling, te weten 30% van het gehele boekingsbedrag (arrangement c.q. verblijfsom). Het restant van het boekingsbedrag betaalt u direct bij aankomst op Château du Bois Noir.
3.3. Bij reservering binnen 8 dagen voor aankomstdatum c.q. aanvang arrangement, voldoet u (de gast) het gehele boekingsbedrag bij aankomst op Château du Bois Noir.
3.4. Bij aankomst op Château du Bois Noir kunt u (de gast) het restant van het boekingsbedrag of het gehele boekingsbedrag conform artikel 3.2./3.3., contant of met "Master Card" c.q. "Visa Card" betalen (pinautomaat is aanwezig). Overige consumpties (drank, ontbijt en diner etc.) worden afgerekend op de dag van vertrek.
3.5. Bij niet tijdig betalen van de genoemde aanbetaling als bedoeld in paragraaf 3.2., is Château du Bois Noir gerechtigd het geboekte arrangement te annuleren. De annuleringsvoorwaarden zijn dan onverminderd van kracht (zie artikel 5).
De annulering
3.6. Elke reservering kunt u (de gast) binnen 3 werkdagen, gerekend vanaf de reserveringsdatum, ongedaan maken. U kunt per e-mail uw annulering kenbaar maken. Maakt u gebruik van deze bedenktijd dan bent u verder geen kosten verschuldigd.
3.7. Bij annulering na deze 3 werkdagen zijn de annuleringsvoorwaarden onverminderd van kracht (zie artikel 3.9 en verder).
3.8. Bij reservering binnen 8 dagen voor aankomstdatum c.q. aanvang arrangement, is deze bedenktijd niet van kracht en gelden de annuleringsvoorwaarden zoals omschreven in artikel 3.9. en verder.
3.9. Annuleringen dienen per e-mail aan Château du Bois Noir te worden doorgegeven. Direct na ontvangst van de annulering zend Château du Bois Noir een annuleringsbevestiging.
3.10. Bij annulering binnen 3 werkdagen na reservering is het gestelde in artikel 3.6. van kracht.
3.11. Bij annulering na 3 werkdagen, bent u 30% van het gehele boekingsbedrag verschuldigd.
3.12. Bij annulering op de dag van aankomst of indien u niet komt opdagen (no-show), bent u 100% van het gehele boekingsbedrag verschuldigd.
3.13. Reeds betaalde bedragen zullen worden verrekend en direct worden voldaan conform de annuleringsbepalingen en de annuleringsbevestiging.
3.14. Annuleringen welke voor de annuleringsverzekering in aanmerking komen, worden behandeld conform de verzekeringsvoorwaarden van de verzekeringsmaatschappij.
3.15. (Geannuleerde) Reserveringen kunnen niet aan derden worden overgedragen.
3.16. Bij onverhoopt tussentijds afbreken van het verblijf op het Château du Bois Noir, dient toch het gehele boekingsbedrag te worden voldaan. U kunt hiervoor geen aanspraak maken op enige restitutie van Château du Bois Noir.

 

4. Kinderen en extra bedden
4.1. Kinderen van alle leeftijden zijn welkom.
4.2. Het in de reserveringsaanvraag genoemde personenaantal per kamer is het maximaal toegestane aantal.
Baby's worden ook als personen gerekend. Overnachting met meer personen op één kamer is niet geoorloofd mits uitdrukkelijk door de directie van Château du Bois Noir akkoord bevonden en in de reserveringsbevestiging nadrukkelijk bevestigd.
4.3. Voor kinderen tot 2 jaar oud wordt geen toeslag in rekening gebracht wanneer er gebruik wordt gemaakt van de reeds aanwezige bedden.
4.4. Voor kinderen tot 2 jaar oud geldt een toeslag van € 10,00 per persoon per nacht voor het gebruik van babybedjes.
4.5. Voor oudere kinderen of volwassenen geldt een toeslag van € 22,00 per persoon per nacht voor het gebruik van extra bedden.
4.6. Maximum aantal extra bedden/babybedjes in een kamer: 1.
4.7. Genoemde toeslagen zijn exclusief ontbijt, diner, consumpties, extra kosten t.b.v. activiteiten in arrangementen etc.

  

5. Annulering door Château du Bois Noir
5.1. Indien enige omstandigheid Château du Bois Noir noopt tot annulering van het geboekte arrangement c.q. de gereserveerde kamer, zal hiervan direct kennis worden gegeven aan de gast en, indien mogelijk, onder aanbieding van een alternatief. Bij niet aanvaarden van dit alternatief door de gast, of bij het niet kunnen aanbieden van een alternatief door Château du Bois Noir, zal Château du Bois Noir onmiddellijk het al door de gast betaalde bedrag terugstorten. De gast heeft geen enkel meer of ander recht dan het terugvorderen van dit bedrag.

 

6. Aansprakelijkheid van de gast
6.1. Tijdens uw verblijf op Château du Bois Noir bent u als gast volledig aansprakelijk voor elke schade die tot stand komt door uw toedoen aan of in het Château, de inrichting of op het perceel van het Château en alle zaken welke bij Château du Bois Noir behoren. De schade zal, veroorzaakt door uw toedoen en/of door uw reisgenoten, geheel door u vergoedt dienen te worden, terstond en aan de directie van Château du Bois Noir. Château du Bois Noir is gerechtigd de gast alsnog aansprakelijk te stellen, indien de veroorzaakte schade niet, of niet naar behoren, is verrekend c.q. de ter plaatse te betalen kosten niet (geheel) door de gast zijn voldaan. Alle hieraan verbonden (incasso) kosten komen geheel voor rekening van de in de reserveringsbevestiging genoemde gast.
6.2. Op de kamer aanwezige huisreglementen zijn onverbrekelijk onderdeel van de reserveringsbevestiging en dienen daarom strikt te worden nagekomen.
6.3. In verband met brandgevaar en de nieuwe Franse wetgeving die per 1 januari 2008 van kracht is, is het verboden te roken in elke horeca onderneming. Daarom mag nergens in het Château gerookt worden.
6.4. Het is niet toegestaan om huisdieren mee te nemen.

 

7. Aansprakelijkheid van Château du Bois Noir
7.1. Château du Bois Noir kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor verlies, diefstal, schade of letsel, van welke aard dan ook, berokkend aan of voor de gast tijdens het verblijf op Château du Bois Noir.
7.2. Kennelijke fouten of vergissingen in de beschrijving of prijzen op andere internetsites dan die van Château du Bois Noir, bindt Château du Bois Noir niet. Voor tussentijdse wijzigingen in gegevens, prijzen of drukfouten kan Château du Bois Noir, behoudens de eigen website, geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden.
7.3. De (prijs)informatie in de laatst verschenen brochure en op de eigen website is leidend. Daarom vervalt de (prijs)informatie uit eerder verschenen edities.
7.4. Château du Bois Noir kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die ontstaat door natuurgeweld, natuurrampen, kernrampen, aanslagen, stakingen, geweldplegingen en het in aanraking komen met een luchtvaartuig of onderdelen daarvan.
7.5. Niet alle op de website van Château du Bois Noir vermelde sportfaciliteiten, zwembaden, restaurants, winkels, museums, bezienswaardigheden etc. zijn dag in dag uit, het hele jaar door geopend. Château du Bois Noir is niet aansprakelijk voor voorzieningen die om welke reden dan ook tijdens uw vakantie niet toegankelijk waren. Gebruik van alle faciliteiten is op eigen risico. Genoemde faciliteiten en activiteiten zijn niet vanzelfsprekend kosteloos, de gehele dag geopend of het gehele jaar geopend. Door omstandigheden kunnen faciliteiten uitvallen of tijdelijk niet aanwezig zijn. U kunt hiervoor geen aanspraak maken op enige restitutie van Château du Bois Noir.
7.6. Voorkeuren (preferenties) dient u gelijktijdig met de reservering op te geven onder "opmerkingen". Bijvoorbeeld dat u vegetarisch bent en dat u uitsluitend vegetarisch wilt dineren of, indien u het golfarrangement heeft geboekt, een voorkeur heeft voor een bepaalde "afslagtijd" op de golfbaan. Voorkeuren kunnen nooit worden gegarandeerd en mogen niet als voorwaarden worden gehanteerd.
7.7. Het kan gebeuren dat er in de buurt van Château du Bois Noir wordt ‘gewerkt'. Wij denken bijvoorbeeld aan wegopbreking, bouwwerkzaamheden en andere activiteiten. U zult begrijpen dat Château du Bois Noir voor eventuele geluidsoverlast of ander soort overlast, geen verantwoordelijkheid kan aanvaarden. Château du Bois Noir kan dergelijke werkzaamheden immers niet stilleggen.
7.8. Op al onze reserveringsovereenkomsten en daarop aansluitend gemaakte afspraken is het Franse recht van toepassing. Alle geschillen die ter zake van een overeenkomst mochten opkomen, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in Brive la Gaillarde.

 

8. Ter plaatse
8.1 De aankomst op Château du Bois Noir is vanaf 16.00 uur. Vertrek uiterlijk 11.00 uur.
In overleg met de directie van Château du Bois Noir zijn andere tijden mogelijk. Als u denkt later aan te komen, maak dan een goede afspraak met Château du Bois Noir.
8.2. Bij diverse arrangementen, wordt op de dag van aankomst een 3-gangendiner geserveerd. U dient er nadrukkelijk rekening mee te houden, dat het voorgerecht om 20.00 uur wordt geserveerd.
8.3. Er kan worden ontbeten vanaf 8.00 uur tot 10.00 uur. Wilt u eerder ontbijten, geef dat dan de dag van tevoren aan.
8.4. Vanaf 24.00 uur tot 07.00 uur zijn alle openbare ruimten van het hotel gesloten. In deze periode worden géén dranken meer genuttigd. Tevens zijn zowel alle buitenruimten als terrassen en park niet meer toegankelijk. Indien u later terug denkt te komen dan 24.00 uur dient u voorafgaand met de directie van Château du Bois Noir contact op te nemen betreffende het verstrekken van de nachtsleutel van de hoofdingang.Château du Bois Noir, december 2014.

 

Français Français  Nederlands Nederlands

 

   Château du Bois Noir


   Restaurant & Hotel

   Le Bois Noir

   19310 Perpezac-le-Blanc

   France

   Tel. : (0033)05.55.84.48.29

   Fax.: (0033)05.55.84.48.30

 

 

   GPS- coördinaten:

   N: 45.212690 en E: 1.354988

 

 

 

 English English    Deutsch  Deutsch

 

Social Media


 

  

 

  Tripadvisor

 

  Algemene voorwaarden

  

 

 

(c) Château du Bois Noir 2015 | Design by Webwizard Internetservices